Skip to content

XTB TRADEBEAT

Amerykańscy przedsiębiorcy liczą na Trumpa

Amerykańskie małe firmy z wielkim zadowoleniem przyjęły wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Choć wciąż proponowane przez niego reformy gospodarcze znajdują się w strefie obietnic, to indeks NFIB wskazuje na zdecydowaną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźnik NFIB za grudzień wystrzelił do poziomu 98,4 pkt. wobec 94,9 pkt. poprzednio. Tym samym indeks znalazł się w okolicy szczytów z początku 2015 roku. Choć oczywiście te dane nie mają dużego przełożenia rynkowego, to sugerują, iż małe firmy coraz pozytywniej patrzą w przyszłość, co może skutkować większym poziomem inwestycji oraz dalszym wzrostem zatrudnienia, co ogólnie powinno sprzyjać ożywieniu gospodarczemu w Stanach Zjednoczonych. 

link do pliku

 Źródło: NIFB

Jeśli faktycznie Trump dotrzyma swoich obietnic odnośnie reform gospodarczych, które zakładają obniżki podatków oraz wprowadzenie ułatwień w prawie dla biznesu, to prawdopodobnie zobaczymy szybsze tempo wzrostu PKB oraz wyższą presję inflacyjną, co może z kolei zachęcać FED do śmielszego zacieśniania polityki monetarnej - być może już jutro Rezerwa zasygnalizuje gotowość do takiego działania.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.