Skip to content

XTB TRADEBEAT

Żyżyński (RPP) - obniżka stóp może być potrzebna

Dziś w Warszawie wypowiadał się Jerzy Żyżyński będący członkiem Rady Polityki Pieniężnej, która wyznacza kierunek działań dla Narodowego Banku Polskiego. 

Żyżyński stwierdził, że widzi miejsce dla małej obniżki stóp procentowych w Polsce ze względu na niepokojąco długo utrzymującą się inflacje pomimo lepszych danych makroekonomicznych. Jednakże nie chciał on odpowiedzieć na pytanie dziennikarzy, czy skłonny jest wcielić ten pomysł w życie. Z pozostałych wiadomości odnośnie RPP, pojawiła się informacja, że Marek Chrzanowski wycofał swój wniosek o rezygnację z Rady.

Wcześniejsze wypowiedzi Żyżyńskiego pozycjonowały go, jako największego zwolennika luzowania polityki monetarnej. Niemniej jednak jego słowa dziwią, jeśli przypomnieć sobie ostatnią konferencję prezesa NBP, Adama Glapińskińskiego, po posiedzeniu RPP, na której mówił, że następnym krokiem powinna być podwyżka stóp procentowych w Polsce. Być może też dlatego rynek nie zareagował na wypowiedź Żyżyńskiego nie wpłynęła na złotego, który w ostatnich dniach istotnie się umocnił względem euro - para EURPLN znajduje się w okolicy 4.30. Jednakże presja na polskiej walucie może się nasilać ze względu na wydarzenia, które zaważą na globalnym sentymencie - już jutro czeka nas posiedzenie Banku Japonii oraz amerykańskiej Rezerwy Federalnej. 

link do pliku

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.